این سایت با فروش محصولات ارگانیک و سلامت محور گامی در جهت سلامت جامعه بر میدارد
محصولات دل دانه از دل طبیعت و ۱۰۰٪ ارگانیک هستند.