خرید از سایت

با خرید محصول از سایت الماس دریافت کنید؛ هر ۲۰ هزار تومان خرید از سایت ۱ الماس جایزه بگیرید.(حداکثر میزان دریافت ۱۵۰ الماس در روز می‌باشد).

ثبت نظر برای خرید

با ثبت نظر بر روی کالاهایی که تاکنون از دل‌دانه خریده اید الماس دریافت کنید؛ در صورت تایید نظر ۱ امتیاز به ازای هر نظر دریافت خواهید کرد. (حداکثر برای ۱۵ الماس در روز). فقط اولین امتیاز برای هر خرید شامل الماس می شود.

ثبت نام در سایت

با ثبت نام در سایت ۱۰ الماس دریافت کنید؛ (این امتیاز فقط یک برای هر حساب کاربری ثبت می شود)